Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2021.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Grums kommun ska upprätthållas.

Lokala ordningsföreskrifter Grums kommun

Uppdaterad: 2022-05-10