Getgarsudde

Getgarsudde är ett naturreservat på en udde i Vänern. Här finns en vandringsled, som är relativt kuperad, och leder rakt in i naturreservatet.

Strandkant vid Getgarsudde

Foto: Grums kommun

Fakta om vandringsleden

  • Längd: 2,3 km
  • Avstånd från Grums: cirka 10 km
  • Terräng: medel-svår

Leden lämpar sig inte för barnvagn. Längs leden kan du se en serie av strandvallar av klappersten, som illustrerar förändringen av strandens läge till följd av landhöjningen. Området vid Getgarsudde har högt naturvärde och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det finns intressanta strandhällar och hällmarkstallskog på en obebyggd del av Vänerstranden.

Digital infokarta med GPS-funktion

Klicka på ikonbilden nedan för att öppna vår interaktiva karta över våra vandringsleder. Kartan innhåller vackra bilder från fyra olika vandringsleder, däribland Getgarsudde:

Interaktiv karta
Uppdaterad: 2024-03-14