HR-funktion

HR-funktionen ansvarar för löneadministration, pensions- och försäkringsfrågor. Den fungerar även som ett stöd för den övriga organisationen i bland annat personal- och arbetsmiljöfrågor, rekrytering, kompetensutveckling samt lag- och avtalstolkning.

Sven Andersson
HR-chef. Ingår i kommunledningsgruppen.
0555-421 62
sven.andersson@grums.se

Kristina Lindroth
HR-konsult - arbetsmiljö & rehabilitering
0555-420 21
kristina.lindroth@grums.se

Sara Pettersson
HR-konsult - arbetsrätt & lokal lönebildning
0555-421 20
sara.pettersson@grums.se

Therese Sjöberg
HR-konsult/ systemansvarig
0555-421 22
therese.sjoberg@grums.se

Jeanette Åslev
Lönehandläggare/ systemförvaltare
0555-421 56
jeanette.aslev@grums.se

Elin Bönström
Lönehandläggare
0555-421 23
elin.bonstrom@grums.se

Camilla Lundh
Lönehandläggare
0555-421 25
camilla.lundh@grums.se

Uppdaterad: 2020-02-24

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
HR-funktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3

Navigera vidare