HR-funktion

HR-funktionen ansvarar för löneadministration, pensions- och försäkringsfrågor. Den fungerar även som ett stöd för den övriga organisationen i bland annat personal- och arbetsmiljöfrågor, rekrytering, kompetensutveckling samt lag- och avtalstolkning.

Sven Andersson

Sven Andersson
HR-chef
0555-421 62
sven.andersson@grums.se


Sara Pettersson

HR-konsult
0555-421 20
sara.pettersson@grums.se

Elin Bönström
Lönehandläggare/systemförvaltare
0555-421 23
elin.bonstrom@grums.se

Carina Axelsson
Lönehandläggare
0555-421 56
carina.axelsson@grums.se

Camilla Lundh
Lönehandläggare
0555-421 25
camilla.lundh@grums.se

Uppdaterad: 2022-09-13

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
HR-funktionen
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 3