Rehabilitering

Kommunens rehabilitering är ett komplement till den rehabilitering som Region Värmland erbjuder.

Person som promenerar med stavar

Foto: Mostphotos

Kommunrehabiliteringen

Kommunrehabiliteringen arbetar för att du som är äldre eller har en funktionsvariation ska kunna bibehålla eller förbättra din aktivitetsförmåga.

Rehabilitering kan erbjudas i eget boende, på särskilt boende och korttidsboende. Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer vilken form av rehabilitering som är lämplig och förskriver hjälpmedel.

Rehabilitering lyder under hälso- och sjukvårdslagen och insatser som utförs dokumenteras i patientjournal.

Uppdaterad: 2023-05-17

Kontakt

Annika Gyllström
Samordnare rehab/MAR
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress:
Kommunrehabiliteringen,
Gamla vägen 89, Grums

Postadress:
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen,
664 80 Grums

Se även