Rehabilitering

Kommunens rehabilitering är ett komplement till den rehabilitering som Region Värmland erbjuder.

Person som promenerar med stavar

Foto: Mostphotos

Kommunrehabiliteringen

Kommunrehabiliteringen arbetar för att du som är äldre eller har en funktionsvariation ska kunna bibehålla eller förbättra din aktivitetsförmåga.

Rehabilitering kan erbjudas i eget boende, på korttidsboende och som träning på kommunrehabiliteringen. Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer vilken form av rehabilitering som är lämplig och förskriver hjälpmedel.

Rehabilitering lyder under hälso- och sjukvårdslagen och insatser som utförs dokumenteras i patientjournal.

Så gör du för att ansöka

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller en plats på äldreboende, vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2021-10-19

Kontakt

Annika Gyllström
Samordnare rehab/MAR
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress:
Kommunrehabiliteringen,
Gamla vägen 89, Grums

Postadress:
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen,
664 80 Grums

Se även