Förskolan Kompassen

Ålder 1-5 år. Vår förskola ligger i södra delen av Grums tätort, intill Södra skolan. På förskolan Kompassen finns det fyra avdelningar: Östsidan 1-2 år, Nordsidan 3 år, Västsidan 4 år och Sydsidan 5 år, och fyra team som roterar mellan avdelningarna: Stjärnan, Månen, Tellus och Solen. Gäller t.o.m. våren 2023

Från hösten 2023 består Kompasssen av två yngre avdelningar: Månen och Solen samt två äldre avdelningar Tellus och Stjärnan

Kontakta oss

Telefon

Stärnan
0555-422 94, 072-516 37 23

Månen
0555-422 93, 072-204 04 67

Tellus
0555-422 96, 072-516 37 22

Solen
0555-422 95, 072-516 39 07

Besöksadress

Ljunggatan 18, 664 32 Grums

Vår utbildning

Vi pedagoger strävar ständigt efter att skapa ett så öppet klimat som möjligt mellan våra avdelningar, så alla barn ska känna sig välkomna och våga ta för sig, oavsett var i huset de befinner sig.

Hösten 2023

  • Solen - yngrebarnsavdelning
  • Månen - yngrebarnsavdelning
  • Stjärnan - äldrebarnsavdelning
  • Tellus - äldrebarnsavdelning

Hos oss på Kompassen möter barnen en trygg och tillåtande miljö. De uppmuntras och bekräftas för att få bästa möjliga grund för utveckling och lärande.

Vi lyssnar på barnen och utgår från deras tankar, kompetenser och kunskaper i utformningen av verksamheten. Genom rika möjligheter till upplevelser och material både inomhus och ute i naturen, upptäcker och utforskar vi världen tillsammans med dem. På så sätt skapar vi kreativa läroprocesser som utmanar barnen och ger dem lusten till ett livslångt lärande.

Genom pedagogisk dokumentation, synliggör vi varje barns lärande och får på så sätt förståelse för deras tankar och funderingar och kan lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Här hittar du fler kontaktuppgifter till rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2023-05-09