Renhållningsordning

Renhållningsordningen i Grums kommun består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfall inom Grums kommun ska hanteras.

Avfallsplan

Avfallsplan för år 2017-2027 har tagits fram i samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö kommuner.

Avfallsplan 2017-2027 Pdf, 502.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1a Statistiksammanställning år 2015 Pdf, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Behandlingsanläggningar och nedlagda deponier Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009-2012 Pdf, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Behovsbedömning Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 Lagar och förordningar Pdf, 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 Redogörelse för samråd Pdf, 281.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter

I de lokala föreskrifterna för avfallshantering finns information om:

  • vem som har ansvaret för uppkommet avfall
  • vem som är skyldig att lämna avfall
  • hämtningsintervaller
  • hur avfallet ska sorteras
  • var man kan lämna sitt utsorterade avfall
  • vad som krävs för att ansöka om dispens för sophämtning
  • vilket ansvar du som fastighetsägare har för hämtväg o.s.v.

Lokala föreskrifterna för avfallshantering Pdf, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter - Renhållningstaxa med taxeföreskrift

Uppdaterad: 2022-11-28