Tillväxt- och tillsynsfunktion

Tillväxt- och tillsynsfunktionen ansvarar för näringsliv, turism, kommunens kontaktcenter, miljö- och byggärenden samt samhällsplanering och GIS-verksamhet. Funktionen arbetar för att bidra till utveckling av Grums kommun.

Maria Röhr

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se


Petra Andersson
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
petra.andersson@grums.se

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Petra Pettersson
Telefoniadministratör
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Elinor Palm
Planarkitekt
0555-421 38
elinor.palm@grums.se

Sofia Esmaili
Verksamhetsutvecklare GIS
sofia.esmaili@grums.se

Emelie Meijer
Samordnare bygg och miljö
0555-420 25
emelie.meijer@grums.se

Louise Lundbäck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 59
louise.lundback@grums.se

Terese Söderström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
terese.soderstrom@grums.se

Jakob Fernqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 74
jakob.fernqvist@grums.se

Hanna Frommelin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-241 28
hanna.frommelin@grums.se

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40
lena.burman@grums.se

Goran Lekic
Byggnadsinspektör
0555-75 94 40
goran.lekic@grums.se


Uppdaterad: 2024-05-02

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Tillväxt- och tillsynsfunktion
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan