Tillväxt- och tillsynsfunktion

Tillväxt- och tillsynsfunktionen ansvarar för näringsliv, turism, kommunens kontaktcenter, miljö- och byggärenden samt samhällsplanering och GIS-verksamhet. Funktionen arbetar för att bidra till utveckling av Grums kommun.

Maria Röhr

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se


Anna-Maria Jäger
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
anna-maria.jager@grums.se

Stefan Vänersand
Kommunikatör
0555-420 14
stefan.vanersand@grums.se

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Petra Pettersson
Telefoniadministratör
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38 
kjell.nystrom@grums.se

Veronica Arriaza
Verksamhetsutvecklare GIS
0555-421 26
veronica.arriaza@grums.se

Victor Lundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljösamordnare
0555-421 28
victor.lundberg@grums.se

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Jessica Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 59
jessica.larsson@grums.se

Emelie Meijer
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-420 25
emelie.meijer@grums.se

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40
lena.burman@grums.se

Sofia Dahlström
Byggnadsinspektör (föräldraledig)

Uppdaterad: 2022-01-03

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Tillväxt- och tillsynsfunktion
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan

Navigera vidare