Tillväxt- och tillsynsfunktion

Tillväxt- och tillsynsfunktionen ansvarar för näringsliv, turism, kommunens kontaktcenter, miljö- och byggärenden samt samhällsplanering och GIS-verksamhet. Funktionen arbetar för att bidra till utveckling av Grums kommun.

Maria Röhr

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se


Petra Andersson
Näringslivsutvecklare
Börjar i maj

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Petra Pettersson
Telefoniadministratör
0555-420 00
petra.pettersson@grums.se

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38 
kjell.nystrom@grums.se

Sofia Esmaili
Verksamhetsutvecklare GIS
0555-421 26
sofia.esmaili@grums.se

Maud Wik
Enhetschef bygg och miljö
0555-42174
maud.wik@grums.se

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Jessica Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 59
jessica.larsson@grums.se

Emelie Meijer
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-420 25
emelie.meijer@grums.se

Hanna Frommelin
Livsmedelsinspektör (föräldraledig)

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40 telefontid 10.00-12.00
lena.burman@grums.se

Uppdaterad: 2023-02-27

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
Tillväxt- och tillsynsfunktion
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, entréplan