Beslut och protokoll

Som invånare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad som beslutas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

Att läsa protokoll

Här kan du ta del av vad som beslutats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och jävsnämnden. Vi publicerar protokoll från deras sammanträden från och med hösten 2019, här på vår webbplats. Däremot kommer inte personuppgifter att finnas med i protokollen. Det innebär att de inte är fullständiga. Kontakta administrativa funktionen om du vill ta del av äldre protokoll eller vill få ta del av det justerade protokollet i original.

Protokoll publiceras efter justering, normalt mellan en och två veckor efter sammanträdet. 

Personuppgifter i protokoll

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. En personuppgift kan bland annat vara ett namn, en fastighetsbeteckning eller en adress.

Ibland förekommer det att en paragraf är borttagen eller att text maskats. Detta har då gjorts med hänsyn till sekretess eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll

Jävsnämnden

Jävsnämndens protokoll

Uppdaterad: 2023-07-31

Kontakt

Har du frågor går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se