Aktuella upphandlingar

Här kan du se Grums kommuns pågående och kommande upphandlingar. Vi annonserar våra upphandlingar i en elektronisk databas hos E-avrop.

Svetsare

Foto: Grums kommun

Är du som leverantör intresserad av Grums kommuns upphandlingar?

Om du som leverantör är intresserad av vilka upphandlingar kommunen gör, finns alla samlade under Grums kommun på:

E-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående upphandlingar

 • Materialförsörjning. Upphandlingen genomförs av Region Värmland. Grums kommun samt övriga Värmlandskommuner deltar avseende förbandsmaterial. Sista anbudsdag är 2021-06-17. Utvärdering pågår.
 • Kyla/VS/Vent Ombyggnad Billerudshallen. Grums kommun upphandlar nytt kylsystem till Ishallen. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2021-09-20. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2021-09-22. Sista anbudsdag är 2021-09-28. Kontaktperson är Gun-Britt Nilsson, gun-britt.nilsson@grums.se, tel 0555-421 33. Vid frågor ställs dessa i första hand via e-avrops system för frågor och svar. Tilldelningsbeslut har skickats 2021-10-04. Upphandlingen är överprövad - vi avvaktar beslut från Förvaltningsrätten.
 • Bevakningstjänster inkl. larmmottagning. Grums kommun, Grums Hyresbostäder AB samt Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder upphandlar bevakningstjänster inkl. larmmottagning. I upphandlingen ingår bevakningstjänster, larmmottagning samt larmryck, trygghetsjour, parkeringsövervakning, låsöppning samt flagghissning. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2021-10-25. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2021-10-26. Sista dag för anmälan intresse av att lämna anbud är 2021-11-01. Vid frågor ställs dessa i första hand via e-avrops system för frågor och svar. Upphandlingsprocessen fortgår för de som lämnat intresseanmälan.
 • Partnering ROT-renovering hyreshus Järpegatan, GHAB Grums Hyresbostäder AB upphandlar partnering ROT-renovering av hyreshus Järpegatan. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2021-11-18. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2021-11-20. Sista anbudsdag är 2021-11-26. Kontaktperson är Gun-Britt Nilsson, gun-britt.nilsson@grums.se, tel 0555-421 33. Vid frågor ställs dessa i första hand via e-avrops system för frågor. Utvärdering pågår.
 • Mejeri. Grums kommun upphandlar Mejeriprodukter tillsammans med Forshaga, Hammarö och Kils kommuner. Kils kommun genomför upphandlingen. Ni hittar upphandlingen via e-avrop.
 • Städkem och hygienprodukter. Upphandlingen genomförs tillsammans med flera Värmlandskommuner. Hagfors kommun samordnar upphandlingen. Upphandlingen är överprövad.
 • Läromedel. Upphandlingen administreras av Arvika kommun och vi hänvisar därför till Arvika kommuns upphandlingsportal.

Kommande upphandlingar

 • förskolematerial
 • vägmärken, köp samt hyra
 • nybyggnation F-3 skola samt fritidsverksamhet
 • nybyggnation Brandstation
 • transport av mat (varm mat samt viss kall man ) mellan kommunens verksamheter
 • gatubelysning - drift och underhåll
 • ramavtal byggentreprenörer
 • Mellanlagring och behandling av matavfall
 • Hämtning av returpapper mfl fraktioner - upphandlingen kommer att anpassas till kommande lagstiftning.
 • tryckeritjänster
 • försäkringsmäklare
 • nutrition
 • trävaror
 • Färskt bröd
 • Livsmedel mfl varor utöver existerande ramavtal
 • Beläggningsarbeten (eventuellt anslutning till ramavtal Adda)
 • Rotrenovering Järpegatan (GHAB)
 • Tryckeritjänster - trycksaker samt dekaler och skyltar
 • Möbler för skola, förskola, omsorg, kontor, hemmaliknande miljö
 • 2023-2024:
 • sjukvårdsmaterial
 • transport av avlidna
 • trygghetslarm
 • trygghetsskapande tjänster såsom kameratillsyn
 • maskindiskmedel för slutna system
 • städning Grums Hyresbostäder (gäller för avtalsstart 2024-02-01)
 • hjälpmedel bl.a. inkontinensskydd (genomförs troligen av Regionen)
 • arbetskläder
 • finansiell leasing fordon
 • elektronisk fakturahantering
 • försäkringar
 • banktjänster exklusive finansiell leasing fordon
 • omhändertagande farligt avfall
 • snöröjning
 • hyra hjullastare
 • kontorsmaterial
 • företagshälsovård
 • licenser och programvaror
 • spolnings- och rensningsuppdrag
 • grävtjänster
Uppdaterad: 2021-12-01

Navigera vidare