Aktuella upphandlingar

Här kan du se Grums kommuns pågående och kommande upphandlingar. Vi annonserar våra upphandlingar i en elektronisk databas hos E-avrop.

Svetsare

Foto: Grums kommun

Är du som leverantör intresserad av Grums kommuns upphandlingar?

Om du som leverantör är intresserad av vilka upphandlingar kommunen gör, finns alla samlade under Grums kommun på:

E-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående upphandlingar

 • Materialförsörjning. Upphandlingen genomförs av Region Värmland. Grums kommun samt övriga Värmlandskommuner deltar avseende förbandsmaterial. Sista anbudsdag är 2021-06-17. Utvärdering pågår. Tilldelningsbeslut fattat 2022-01-21. Upphandlingen är överprövad.
 • Städkem och hygienprodukter. Upphandlingen genomförs tillsammans med flera Värmlandskommuner. Hagfors kommun samordnar upphandlingen. Upphandlingen är överprövad. Kommunerna vann överprövningen. Avtalstecknande pågår.
 • Ramavtal byggarbeten. Grums kommun, Grums Hyresbostäder AB samt Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder upphandlar ramavtal byggarbeten. Om möjligt antas 3 ramavtalsleverantörer som rangordnas. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2022-03-22. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2022-03-24. Vid frågor ställs dessa i första hand via e-avrops system för frågor och svar. Sista dag för lämnande av anbud är 2022-03-30. Utvärdering pågår. Tilldelningsbeslut har fattats och avtalstecknande pågår.
 • Nybyggnation F3-skola Slottsbron. Grums kommun upphandlar nybyggnation av F3-skola Slottsbron. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2022-04-04. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2022-04-06. Vid frågor ställs dessa i första hand via e-avrop system för frågor och svar. Sista dag för lämnande av anbud är 2022-04-12. Tilldelningsbeslut skickades ut 2022-05-10.
 • Mellanlagring, transport och behandling av matavfall. Grums kommun, Forshaga kommun och Hammarö kommun upphandlar mellanlagring, transport och behandling av matavfall. Upphandlingen administreras av Grums kommun. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2022-05-30. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2022-06-01. Sista dag för lämnande av anbud är 2022-06-07.
 • Fönsterbyte GHAB. GHAB upphandlar byte av fönster i flerfamiljshus Åsgatan 25 inkluderande option Åsgatan 27. Upphandlingen administreras av Grums kommun. Upphandlingen erhålls på www.e-avrop.com/grums/e-upphandling. Sista dag för frågor är 2022-05-24. Svar på frågor lämnas så snart som möjligt, dock senast 2022-05-26. Sista dag för lämnande av anbud är 2022-06-01.

Kommande upphandlingar

 • förskolematerial
 • vägmärken, köp
 • nybyggnation Brandstation
 • gatubelysning - drift och underhåll
 • Mellanlagring och behandling av matavfall
 • tryckeritjänster
 • nutrition
 • Beläggningsarbeten (eventuellt anslutning till ramavtal Adda)

Text

Text

Uppdaterad: 2022-05-16