Åshammars förskola

Ålder 1-3 år och 3-5 år. Åshammars förskola har två avdelningar Nyckelpigan för barn 1-3 år och Humlan för barn 3-5 år. Vår förskola ligger i Åshammar 1,5 km norr om Grums tätort. Vi har ljusa fina lokaler och en stor härlig utegård som lockar till lek och rörelse. Vår tomt gränsar till en lantgård, vilket gör att hästar och får är naturliga inslag i barnens vardag.

Kontakta oss

Telefon

Humlan 3-5 år
0555- 423 02, 070-209 86 92

Nyckelpigan 1-3 år
0555-423 14

Besöksadress

Solhagen 21 D, 664 91 Grums

Vår utbildning

På vår förskola vill vi erbjuda en trygg och rolig verksamhet som skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Barn utvecklas och lär sig genom lek och i samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger är medaktörer som medvetet och aktivt stöder barnen i den fria leken. Vi vill också ta tillvara barnens naturliga intresse för rörelse och inspirera till en fortsatt sund inställning till motion. Vi har t. ex. gympa och  är utomhus varje dag, oavsett väder.

Vi har löpande pedagogisk dokumentation. Vi har även reflektion i arbetslaget varannan vecka, där vi går igenom dokumentationen. Varje år har vi kvalitetsredovisning, där vi utvärderar vår dokumentation och vår verksamhetsplan. Vi har även en egen plan för diskriminering och kränkande behandling som vi har integrerat i vårt dagliga arbete och som vi reviderar varje år.

Uppdaterad: 2024-03-27