Vattenmätare

Arbetet med att byta vattenmätare sker löpande och brev med mer information och tid för byte skickas till fastighetsägare i aktuellt område cirka 2 veckor innan vattenmätarbytet utförs.

Vattenmätare

Har du kommunalt vatten finns det en vattenmätare i din fastighet för att mäta vattenförbrukningen. Mest troligt är den placerad i källaren, pannrummet, tvättstugan eller ett liknande utrymme.

Alla som är anslutna till det kommunala VA-nätet måste följa föreskrifterna i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) Öppnas i nytt fönster..

Det är Grums kommun som äger vattenmätaren. Personal från vår VA-avdelning installerar mätaren och byter ut den med vissa intervaller.

Det är viktigt att du som fastightesägare känner till var vattenmätaren är placerad och att ventilerna/kranarna för avstängning fungerar. Om en läcka eller annat problem uppstår i fastigheten kan vattnet snabbt behöva stängas av och därför är det viktigt att ventilerna/kranarna vid vattenmätaren fungerar.

Läs mer under rubriken "fastighetsägarens ansvar" samt på sidan frågor och svar om vattenmätare Öppnas i nytt fönster..

Vattenmätare med godkänd installation.

Vattenmätare monterad i konsol fastsatt på väggen. Till vänster en ventil/kran (grön) och till höger en annan (röd). Skjutbar kopplingshylsa mellan vattenmätarens lock (vitt) och det vänstra konsolfästet.

Fastighetsägarens ansvar

Vattmätarkonsol:

Du som fastighetsägare ansvarar för att installera en konsol (fäste) för vattenmätaren. Konsolen ska vara fastmonterad och ha en skjutbar kopplingshylsa samt två godkända och fungerande avstängningsventiler. Konsolen samt avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastightesägarens egendom. Kommunen äger bara själva vattenmätaren.

Mätaren ska vara lätt att komma åt och vara skyddad mot frost- och värmepåverkan. Om du har vattenmätaren i ett ouppvärmt utrymme kan den frysa sönder och orsaka vattenskador. Gamla ventiler/kranar som till synes ser bra ut kan gå sönder när man behöver stänga av vattnet vid till exempel en vattenläcka i huset.

Gamla ventiler:

Det finns ett flertal olika ventiler. Många som installerades för längesedan är kanske inte godkända idag. Var särskilt uppmärksam på om de är märkta med LK580, LK581 eller LK582. Dessa ventiler av äldre modell har visat sig brista i konstruktionen och är inte längre godkända. Ventilerna utgör inte ett problem så länge de inte rörs och de fortfarande har sprinten kvar. Kontakta valfri VVS-firma för att åtgärda felet samt kommunen för avstängning av vattnet in till fastigheten under tiden arbetet utförs

Flytta vattenmätaren

Det är bara kommunen som får montera ner och flytta en vattenmätare. Om du bygger om eller av annan anledning behöver flytta vattenmätaren ska du kontakta kommunen via teelefon eller e-post.

Byte av vattenmätare

I bland måste vattenmätaren bytas. Hur ofta detta ska ske är reglerat i lagstiftning och beror bland annat på mätarens storlek. För mätare i villor är det normalt intervall om 10 år som gäller. Du får ett meddelande ett par veckor innan när det är dags att byta om vi behöver få tillträde till din fastighet. Innan bytet görs behöver du se till att mätarplatsen är godkänd.

Uppdaterad: 2022-04-26