Miljödiplomering

Minska verksamhetens miljöpåverkan och få ett miljödiplom att använda i marknadsföringen. Ett miljödiplom är ett sätt att visa kunder, anställda och allmänhet att företaget tar ansvar för miljön.      

Hav av vitsippor

Foto: Grums kommun

Internationella miljöledningssystem

Miljödiplomering har plockat kärnan ur internationella miljöledningssystem, som till exempel ISO 14001 och EMAS, men förenklat det för att passa mindre företag och verksamheter. Den viktigaste skillnaden är att miljödiplomeringen innebär betydligt mindre pappersarbete. Miljödiplomeringen är ett fullgott miljöledningssystem för den mindre verksamheten men kan också vara ett första steg mot till exempel en ISO 14001-certifiering.

När kraven i standarden från Svensk Miljöbas är uppfyllda, belönas verksamheten med ett miljödiplom.

Svenskmiljöbas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelar med miljödiplomering

Att strukturerat arbeta med miljöfrågor ger flera fördelar för verksamheten:

  • kontroll över och minskad miljöpåverkan från verksamheten
  • kostnadseffektiviseringar
  • ökad konkurrenskraft
  • ett officiellt erkännande att verksamheten är på rätt väg i miljöarbetet

Ständiga förbättringar

Miljöarbetet för en miljödiplomerad verksamhet innebär konkret att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra förbättringar
  • utbilda personalen i grundläggande miljökunskap
  • återkommande följa upp och förbättra miljöarbetet.
Uppdaterad: 2023-08-09