Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare (SYV) har som uppgift att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Studie och yrkesvägledare har kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn.

Oscar Lisberg
Studie- och yrkesvägledare
0555-422 25
oscar.lisberg@grums.se

Uppdaterad: 2023-08-02