Skyddsnivåer och avloppslösningar

Det finns två olika skyddsnivåer; normal och hög. Det finns även många olika avloppsanläggningar och tekniker att välja mellan när du ska anlägga enskilt avlopp.

Faktorer som leder till en hög skyddsnivå

Hög skyddsnivå gäller om avloppsanläggningen kommer att ligga i ett område där normal skyddsnivå inte förväntas ge tillräckligt skydd för miljön eller människors hälsa till exempel:

  • i närheten av ett vattendrag
  • inom samlad bebyggelse
  • inom ett vattenskyddsområde
  • intill en badplats

Olika typer av avloppsanläggningar

Här nedan beskrivs kortfattat de vanligaste anläggningstyperna som finns i Grums kommun. På avloppsguiden.se kan du läsa mer om de olika avloppslösningarna och om andra tekniker.

Avloppsguiden.se/avloppsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Markbädd - I Grums kommun är den vanligaste marktypen lera eller morän med mycket finkornigt innehåll. Det innebär att den vanligaste lösningen för enskilda avloppsanläggningar är en slamavskiljare med en efterföljande markbädd eller kompaktfilter där normal skyddsnivå råder. För att uppnå hög skyddsnivå krävs ytterligare reningssteg, som t. ex. fosforfilter eller kemisk fällning i slamavskiljaren från huset. Om du vill ha ett fosforfilter efter din markbädd, krävs det att markbädden har tät botten. Vid kemisk fällning i slamavskiljaren rekommenderas en något större slamavskiljare än normalt, då fällningskemikalierna gör att slammängden ökar (gärna en slamavskiljare med en våtvolym på 4-5 m³).
  • Infiltration - En infiltration fungerar ungefär på samma sätt som en markbädd. Skillnaden är att reningen sker i jordens naturliga lager istället för i ett uppbyggt sandlager. En infiltrationsbädd har heller inget utlopp, utan det renade avloppsvattnet når grundvattnet. Om du planerar att utföra en infiltrationsanläggning krävs det ett markprov som visar att marken är lämplig.
  • Sluten tank - Till en sluten tank kopplas en vakuumtoalett för att få en så liten vattenmängd som möjligt till den slutna tanken. På så sätt behöver den inte tömmas lika ofta. BDT-vattnet leds till exempelvis en infiltration, markbädd eller kompaktfilteranläggning för rening. En sluten tank uppnår hög skyddsnivå både gällande miljöskydd och hälsoskydd.
  • Minireningsverk - Avloppsvattnet leds till minireningsverket och sedan vidare till ett efterpoleringssteg. Ett minireningsverk kräver regelbunden kontroll och service för att fungera tillfredsställande. Att teckna ett serviceavtal med tillverkaren är att rekommendera. Det finns tekniska och funktionella skillnader mellan olika minireningsverk, och det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din anläggning. För att uppnå hög skyddsnivå krävs ofta någon typ av efterpolering efter minireningsverket, t. ex. en mindre markbädd eller UV-behandling.
Uppdaterad: 2022-01-03