Ilska och utbrott

Barn som ofta utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller destruktiva. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa negativa utvecklingsspiraler hos barnen. Detta kan bidra till att hålla kvar och förstärka olika beteendemönster.

Trotssyndrom

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även med kamrater.

Det är inte ovanligt att barn med ADHD, med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet, utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne med sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Källa: Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns hjälp att få

Grums kommun erbjuder hjälp och stöd både från individ och familj och skola. Här kan du läsa mer om några av de verksamheter som erbjuder stöd: 

Kontakta individ och familj

Familjecentralen Grums

Barnhälsa i förskolan

Elevhälsa i skolan

Uppdaterad: 2023-06-08