Kommunledningsgrupp

Kommunens högsta chefer träffas två gånger per månad och diskuterar aktuella frågor. Till exempel långsiktiga strategiska och organisatoriska frågor såsom varumärke och krisberedskap.

Kommunledning Grums kommun

Erica Andrén, kommundirektör

Erica Andrén
Kommundirektör
0555-421 45
erica.andren@grums.se

Jonas Gunnberg

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se

Sektor samhällsbyggnad

Foto Gustav Hagerskog

Gustav Hagerskog
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
gustav.hagerskog@grums.se

Sektor barn och utbildning

Maria Jörnmyr
Socialchef
0555-422 77
maria.jornmyr@grums.se

Sektor socialtjänst


Lina Bryske Morin, administrativ chef

Lina Bryske Morin
Administrativ chef och IT-chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Administrativ funktion
IT-funktion

Annika Alfredsson, HR-chef

Annika Alfredsson
HR-chef
0555-421 62
annika.alfredsson@grums.se

HR-funktion

Maria Röhr

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Tillväxt- och tillsynsfunktion

Charlotta Hedberg Johansson

Charlotta Hedberg
Johansson
Ekonomichef
0555-421 18
charlotta.johansson@grums.se
Ekonomifunktion

Uppdaterad: 2023-12-05