Kommunledningsgrupp

Kommunens högsta chefer träffas två gånger per månad och diskuterar aktuella frågor. Det kan handla om till exempel:

  • Policy- och målsättningsdiskussioner
  • Långsiktiga strategiska och organisatoriska frågor som till exempel varumärke och krisberedskap
  • Personalfrågor
  • Frågor som kräver samordning
  • Problemlösning
Annika Lomarker

Annika Lomarker
Kommunchef
0555-421 45
annika.lomarker@grums.se

Lotta Österlund Jansson

Lotta Österlund Jansson
Socialchef
0555-422 77
lotta.osterlund-
jansson@grums.se


Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
thomas.nilsson@grums.se

Jonas Gunnberg

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se

Charlotta Hedberg Johansson

Charlotta Hedberg Johansson
Ekonomichef
0555-421 18
charlotta.johansson@grums.se

Sven Andersson

Sven Andersson
HR-chef
0555-421 62
sven.andersson@grums.se

Christina Olsson

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Maria Röhr

Maria Röhr
Näringslivschef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson
IT-chef
0555-421 47
andreas.nilsson@grums.se

Uppdaterad: 2020-01-07

Navigera vidare