Kommunledningsgrupp

Kommunens högsta chefer träffas två gånger per månad och diskuterar aktuella frågor. Till exempel långsiktiga strategiska och organisatoriska frågor såsom varumärke och krisberedskap.

Kommunledning Grums kommun

Erica Andrén, kommundirektör

Erica Andrén
Kommundirektör
0555-421 45
erica.andren@grums.se

Jonas Gunnberg

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se

Sektor samhällsbyggnad

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
thomas.nilsson@grums.se

Sektor barn och utbildning

Lotta Österlund Jansson

Lotta Österlund Jansson
Socialchef
0555-422 77
lotta.osterlund-
jansson@grums.se

Sektor socialtjänst


Lina Bryske Morin, administrativ chef

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Administrativ funktion

Annika Alfredsson, HR-chef

Annika Alfredsson
HR-chef
0555-421 62
annika.alfredsson@grums.se

HR-funktion

Maria Röhr

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Tillväxt- och tillsynsfunktion

Charlotta Hedberg Johansson

Charlotta Hedberg
Johansson
Ekonomichef
0555-421 18
charlotta.johansson
@grums.se

Ekonomifunktion

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson
IT-chef
0555-421 47
andreas.nilsson@grums.se

IT-funktion

Uppdaterad: 2023-05-09