Barn- och elevhälsa

För oss är det viktigt att alla barn och elever mår bra. Det är också viktigt för att du ska kunna nå så långt som möjligt i skolan.

Tips och råd om barns hälsa

På dessa sidor finner du information om den hjälp och det stöd du har tillgång till inom Grums kommun.

Barnhälsa i förskolan

Elevhälsa i skolan

Stöd för barn och unga

På våra sidor tips om mat och tips om rörelse hittar du information om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, samt deras vinster för hälsan.

Goda vanor börjar tidigt, och vi tar ofta efter vuxna i vår närhet. Därför är det viktigt att som vuxen vara en god förebild för barn och unga.

Tips och råd om barns hälsa

Uppdaterad: 2023-08-02

Se även