Tillstånd, regler och tillsyn

Behöver du söka tillstånd för din verksamhet? Här hittar du information om olika tillstånd som du behöver söka hos kommunen. Vi har även många användbara e-tjänster för dig som är företagare.

Man som svetsar

Foto: Grums kommun

Du som företagare kan behöva tillstånd

Om du till exempel ska börja med försäljning av vissa varor eller starta en restaurang eller ett café, behöver du söka tillstånd hos kommunen.

 • alkohol och tobak
 • avfall och återvinning
 • bygglov och andra lov
 • skyltar
 • brandfarliga eller explosiva varor
 • cisterner
 • dagvattenanläggning
 • dricksvatten
 • förorening i mark och byggnad
 • hälsoskydd
 • industribuller
 • kemikalier
 • lantbruk och hästhållning
 • livsmedelsföretag
 • miljöfarlig verksamhet
 • receptfria läkemedel
 • torghandel
 • trottoarpratare
 • uteserveringar
 • värmepumpar

Via länkarna nedan hittar du mer information

Avfall och renhållning

Miljö och hälsa

Bo och bygga

Näringliv och jobb

Vatten och avlopp

Uppdaterad: 2023-08-09