Frågor och svar kommun och politik

Vad gör en kommun?

Grums kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i vår kommun. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ansvarar även för myndighetsutövning och utveckling av den geografiska platsen. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna.

Så styrs kommunen

Hur många bor i Grums kommun?

I Grums kommun bor cirka 9 000 invånare. För exakt siffra se:

Statistik och jämförelse

Om Grums kommun

Hur kontaktar jag en politiker?

Kontaktuppgifter (e-post och telefon) till alla förtroendevalda politiker i Grums kommun, finns här:

Politisk organisation

Vad är skillnaden mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ.

Jag vill överklaga ett beslut som kommunen fattat, hur gör jag?

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär. Läs mer om hur du går tillväga här.

Överklaga beslut

Hur kan jag engagera mig i kommunen?

Grums kommun erbjuder olika typer av möjligheter för invånare att engagera sig i kommunen, bland annat genom att delta i möten och ställa upp som förtroendevald.

Hur röstar jag i kommunalvalet?

Grums kommun har ett kommunalval vart fjärde år, och information om hur du röstar finns på kommunens webbplats inför varje val.

Vad är kommunens budget?

Kommunens budget är ett dokument som visar hur kommunens pengar ska användas under ett år. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige.

Budget och plan

Hur mycket skatt betalar jag till kommunen?

Skattesatserna i Grums kommun beslutas av kommunfullmäktige. Uppdaterade siffror för året hittar du här:

Ekonomi

Hur använder jag e-tjänster?

Grums kommun erbjuder en rad e-tjänster som gör det möjligt för invånare och företagare att utföra ärenden online. Du kan även hämta utskrivna blanketter i vårt kontaktcenter.

Information om hur du använder e-tjänster och var du hittar blanketter finns här:

E-tjänster och blanketter

Uppdaterad: 2023-11-29