Registrering av livsmedelsverksamhet

Ska du starta eller ta över en livsmedelsverksamhet? Då måste du lämna in en anmälan till kommunen minst två veckor innan verksamheten startar.

Vilka verksamheter ska registreras?

Kravet att anmäla sin livsmedelsverksamhet gäller för alla typer av livsmedelsverksamheter, till exempel restaurang, pizzeria, kiosk, butik, skolkök och caféer.

För vissa typer av livsmedelsanläggningar finns det krav på godkännande som du ansöker om hos Livsmedelsverket. Krav på godkännande gäller för livsmedelsanläggningar där primärproduktion av animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk och som levereras till andra livsmedelsföretag.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meddela kommunen om du ändrar eller lägger ner din verksamhet

Det är viktigt att du meddelar kommunen om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet eller om den upphör. Även om verksamheten avslutas i början av året måste kontrollavgiften betalas för hela året.

Sanktionsavgift vid utebliven anmälan

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet. Att starta en livsmedelsverksamhet eller att ta över en redan registrerad livsmedelsverksamhet, utan att först ha gjort en anmälan till kommunen, kan göra att du blir tvungen att betala en sanktionsavgift. Även fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa brott. En sanktionsavgift tillfaller staten. 

Det är därför viktigt att du alltid anmäler din verksamhet till kommunen. Är du osäker på något kan du kontakta någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

E-tjänst och blanketter

Du kan registrera din verksamhet eller anmäla ändring genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Näringsliv & jobb - Livsmedelsverksamhet - Registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv & jobb - Livsmedelsverksamhet - Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02