Rökförbud

Med rökning avses rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av e-cigaretter, rökning av örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Rökfria utomhusmiljöer

Tobakslagen innebär en utökning av rökfria utomhusmiljöer. Efter den 1 juli 2019 är det olagligt att röka på uteserveringar, vid ingången till butiker och på andra allmänna platser.

Den nya lagen påverkar även dig som bedriver verksamheter eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs, bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det, är du välkommen att höra av dig till någon av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria utomhusmiljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Uppdaterad: 2024-05-02