Checklista för anbud

Nedan anges några saker som är särskilt viktiga att titta på en extra gång, innan anbud lämnas in. Det är sådant som lätt kan missas och som i många fall gör att hela anbudet måste förkastas.

Checklista vid upphandling

  1. Kontrollera sista anbudsdag noga. För upphandlingar som ska lämnas elektroniskt går det inte att lämna anbud efter sista anbudsdag.

  2. Gå igenom upphandlingsdokumenten i god tid för att upptäcka eventuella frågor och ta tidigt kontakt med kommunen för att få svar.

  3. Tänk på att ställa eventuella frågor så tidigt som möjligt även om det i upphandlingsdokument för publikt annonserade upphandlingar alltid finns en sista dag för frågor.

  4. Kontrollera att alla ska-krav är uppfyllda.

  5. Kontrollera att alla bilagor som efterfrågas finns bifogat i anbudet. Kontrollera att du skickat med rätt bilagor.

  6. Kontrollera att anbudet är undertecknat om vi begär att det ska vara undertecknat.

  7. Kontrollera att alla frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade.
Uppdaterad: 2023-08-09

Kontakt

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77