Tobakstillstånd

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den nya lagen innebär ett antal nya regler om bland annat rökförbud och tillstånd vid försäljning av tobaksvaror. Reglerna är viktiga att känna till och verksamheten ska anpassas efter dessa.

Du som säljer tobak behöver ha tillstånd

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som har anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare, måste därför ansöka om tillstånd. När du lämnar in din ansökan kommer kommunen att ta ut en handläggningsavgift.

Ansökningtid

Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare har anmält försäljning är den 1 november 2019. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast 1 november 2019, får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Lämplighetsprövning

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs det att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polismyndighetens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara ekonomiskt och personligt lämplig. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren.

Vad ska skickas in till kommunen?

Följande uppgifter ska skickas in till kommunen:

  • registreringsbevis från Bolagsverket
  • uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag
  • köpekontrakt/arrendeavtal/franchise
  • hyreskontrakt/hyresavtal med ritning av lokalen
  • redovisning av finansiering av köp
  • egenkontrollprogram

Uppgifterna skickas till:
Grums kommun
Bygg & Miljö
664 80 Grums

Förändring av verksamhet med försäljningstillstånd

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till kommunen. Om någon har köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen har fått sina pengar och hur överföringen av pengarna har gått till.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare, är att kommunen måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak.

Kommunen måste utreda hur de som har köpt in sig i bolaget har finansierat köpet. Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Blanketter och e-tjänster Näringsliv & arbete > Försäljning av folköl och tobaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-08

Kontakt

Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se

Se även

Navigera vidare