Arbete

Här kan du läsa mer om lediga jobb, hur det är att jobba inom Grums kommun och om de arbetsmarknadsinsatser som kommunen gör.

Man som vattnar blommor i Sveaparken

Foto: Øyvind Lund

Vår arbetsmarknad - en del av Karlstadsregionen

Grums kommun ingår i en större arbetsmarknadsregion som omger Karlstad. Lokalt har vi en växande trä- och pappersindustri och mycket tillverkning men även handels- och tjänsteföretag. I Grums kommun finns cirka 580 företag. Kommunen själv har cirka 1 000 medarbetare.

Vi vill skapa möjligheter för alla

Vårt mål är att alla ska kunna leva på en egen försörjning - även om man står långt ifrån arbetsmarknaden. I Grums kommun sker en rad arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, ofta i samarbete med andra myndigheter.


Uppdaterad: 2021-10-19

Navigera vidare