Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Grums kommun använder cookies på grums.se för att följa upp vilka sidor som besöks samt för att vissa funktioner ska fungera.

Olika typer av cookies

Nedan följer en redovisning av de cookies som används på vår webbplats. Observera att det kan finnas cookies som är knutna till någon speciell del/funktion på webbplatsen som inte är generell. Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare.

Nödvändiga cookies

Sitevision är vårt webbpubliceringsverktyg, vårt CMS och systemet använder foljande cookies.

Namn

Identifierare

Vad gör denna

Sessionscookie

JSESSIONID

Grums.se använder sessionscookien "JSESSIONID" för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Cookien skapas av webservern Tomcat för att knyta användaren till en session.

Cookienotifiering

sv-user-consent

Sätts när användaren accepterar cookies, används för att hålla reda på att användaren godkänt cookies.

SiteVisionLTM

sv-internal-ltm

I Sitevision Cloud används cookien SiteVisionLTM. Den sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska adressera. (SiteVision)

Övriga cookies

Namn

Identifierare

Vad gör denna

Tredjepartscookie

___vizzit

Grums.se använder Vizzit för att generera besöksstatistik. Ändamålet är att ta reda på hur många besökare webbplatsen har och hur många av dessa som är återkommande eller förstagångsanvändare. Ingen personlig information, till exempel e-post eller namn, sparas om besökaren. Vizzits cookie delas inte till någon annan. Lagringstiden är 12 månader eller när den manuellt tas bort i webbläsaren.

Talande webb

Den här webbplatsen använder tjänsten Talande webb (Browsealoud) för uppläsning av innehåll.

För att minnas besökarens inställningar i Talande webb används det som kallas LocalStorage, en teknik som liknar cookies.

Tillsynsmyndighet

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Post- och telestyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Möjlighet att hantera cookies

Vill du ändra de val som du har gjort för inställningar av cookies?

Uppdaterad: 2023-03-03

Se även