Felanmälan

Välkommen för felanmälan för gata, park, belysning samt otrygghetsskapande. Du kan göra din felanmälan via vår app eller här på vår webbplats grums.se.

App för felanmälan

Foto: Grums kommun

Felanmälan via grums.se

Klicka på nytt ärende längst ner i kartbilden och fyll i formuläret.

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.


Akuta ärenden utanför växelns öppettider

Kommunens beredskap nås via: 
0555-139 08

Så gör du en felanmälan

Våra verktyg för felanmälan gör det möjligt för dig att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning och mycket annat.

I appen finns även fliken ”otrygghetsskapande”, använd den för att rapportera in om du upptäcker något som upplevs som otryggt. Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering och når även vår kommunpolis.

Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som komplement till din anmälan. Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

App för felanmälan finns för iPhone/iPad och android. För att ladda ner appen, sök på "Felanmälan Grums kommun". Du som anmälare kan välja på att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdats.

Uppdaterad: 2023-07-13