Information med anledning av coronaviruset

Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Sjuksköterska

Foto: Grums kommun

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Krisinformation.se - detta gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt läge

Du kan ta del av statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller

  • Vaccinera dig om du kan
  • Stanna hemma vid symtom
  • Särskilt råd till ovaccinerade

Du som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör du som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se - Vaccination mot covid-19 - så gör du för att vaccinera dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinna i rullstol

Foto: Mostphotos

Stöd och omsorg

Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning. Vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Värmland. Om vi får in fall av smitta kommer respektive boende att informera om vilka rutiner som gäller.

Besöksrutiner på våra boenden
För att skydda våra äldre och mest sköra är det viktigt att du som besökare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra lokala rutiner. Alla besökare måste vara fria från symtom och ha varit symtomfria i 48 timmar. Det får heller inte finns någon person med konstaterad covid-19 i hushållet.

Om du har symtom på covid-19: feber, torrhosta, trötthet, muskel-/ledvärk, halsont, diarré, ögoninflammation, huvudvärk, nedsatt lukt- och smaksinne samt hudbesvär. Avstå besöket!

De nya rekommendationerna ser olika ut beroende på om personen du ska besöka är vaccinerad eller inte.

Att tänka på under besök:

  • Du behöver inte ringa till avdelningen när du kommer på besök.
  • Du går in via huvudentrén utan att vänta in personal. Tänk på att gå direkt till lägenheten och att hålla avstånd. Avstå från att vistas i gemensamma utrymmen.
  • Tvätta dina händer inför ett besök och tvätta med handsprit när du kommer. Handdesinfektion finns direkt innanför entrédörren.
  • Om personen du besöker inte är vaccinerad rekommenderar vi att du tar på visir/munskydd.
  • Om det är möjligt är besök utomhus att föredra.
OKQ8

Foto: Øyvind Lund

Näringsliv och företag

Grums kommun arbetar med åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här hittar du information som kan vara värdefull för dig som företagare i kommunen.

Grums kommun vill underlätta för företagen och uppmanar alla att stödja företagen lokalt!

Uppdaterad: 2023-01-10