Information med anledning av coronaviruset

Grums kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Sjuksköterska

Foto: Grums kommun

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Krisinformation.se - detta gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt läge

Du kan ta del av statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller

Folkhälsomyndigheten.se - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se - Vaccination mot covid-19 - så gör du för att vaccinera dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-03-01