Vårt uppdrag

I Grums kommun har vi jobb som märks. Vi gör skillnad för Grumsborna varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.

Lärare och elever i klassrum

Foto: Linn Malmén

Vi jobbar på uppdrag av invånarna

Vi är en politiskt styrd verksamhet. Det betyder att vår främsta uppgift är att utföra det som beslutas av våra politiker på uppdrag av kommunens invånare. Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Grums kommun ska uppleva livskvalitet under hela livet, oavsett var i kommunen man lever och verkar.

Våra verksamheter

Vi är en arbetsplats för många människor, med medarbetare som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Grums kommun är en relativt liten kommun vilket betyder att vi har goda möjligheter till nära samarbete mellan våra olika verksamheter; det tycker vi är bra. Att vi är en liten kommun innebär också att många av våra medarbetare får möjlighet att arbeta med både bredd och höjd i sitt uppdrag.

Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden. Förskola, skola, socialtjänst, miljötillsyn, kultur, vatten, renhållning, vård- och omsorg och mycket, mycket mer!

Våra yrken

Vi har många olika yrken inom kommunen. Hos oss kan du hjälpa företag att växa, lära barn att läsa eller vara armar och ben till dem som har svårt att röra sig. Du kan få våra parker att blomma eller vara med och bygga våra cykelvägar. Du kan hålla biblioteket öppet för alla eller laga mat till våra elever och boenden. Du kan skapa platser för möten eller hålla en ensam människa i handen. Hos oss gör du skillnad!

Uppdaterad: 2023-05-04