Maten i grundskolan

Här hittar du information om Grums kommuns matsedel för kommunala skolor och förskolor i Grums. Du hittar även information om hur du ansöker om specialkost.

Skolmat i slottsbrons skola

Foto: Grums kommun, matsalen i Slottsbrons skola

Se vår skolmatsedel i en app

Du som har en smartphone kan ladda ner appen Skolmaten, där vår skolmatsedel finns med. Appen är kostnadsfri.

Skolmatsedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost

Om ditt barn behöver ha specialkost i förskolan eller skolan, måste du ansöka om detta. Ansökan ska uppdateras inför varje läsår eftersom intygen måste hållas aktuella. Ansökan sker via vår e-tjänst:

Ansökan om specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Värmland finns gemensamma riktlinjer för specialkost:

Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad krävs för att få specialkost eller anpassad måltid och vilka intyg ska jag lämna?

Vi har två olika grupper av specialkost:

Specialkost av medicinska skäl – intyg av läkare eller dietist krävs

  • Allergi/födoämnesöverkänslighet
  • Specialkost på grund av t.ex. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

För att få specialkost av medicinska skäl krävs att ansökan kompletteras med intyg från läkare eller dietist, intyget behöver inte förnyas hos sjukvården varje år men ska alltid bifogas ansökan inför varje läsår. I väntan på intyg från läkare eller dietist kan skolsköterskan skriva ett tillfälligt intyg.

Anpassad måltid

  • Vegetarisk
  • Fläskfri
  • Laktosfri = Låglaktos
  • Kost fri från blodprotein

För att få anpassad måltid behöver ansökan inte kompletteras med intyg från läkare eller dietist det räcker med vårdnadshavares underskrift.

Undantag - vid andra typer av matsvårigheter ska kontakt tas med förskolans specialpedagog eller skolsköterska. Därefter görs ansökan via E-tjänst till ansökan bifogas ett intyg från specialpedagog eller skolsköterska.

Ansökan om specialkost ska göras i god tid. Handläggningstiden är ungefär en vecka.

Vårdnadshavarens ansvarar för att:

  • vid behov av specialkost göra ansökan via e-tjänsten vid varje läsårsstart oavsett om ändring ska göras eller om behovet är detsamma. Om ingen ansökan inkommit 4 veckor efter läsåret start förväntas barnet/eleven äta av ordinarie utbud.
  • få specialkost eller anpassade måltider ska barnet äta enligt inlämnat ansökan/intyg även i hemmet.
  • informera klassföreståndare/mentor/förskolepersonal om allergi och överkänslighet.

Övrigt

Specialkost serveras inte då barn av något skäl inte tycker om den mat som serveras. Barnet får då komplettera sin måltid med salladsbuffé, bröd och mjölk.

Det är upphandlade livsmedel som utgångspunkt vid tillagning och servering av specialkost och anpassade måltider.

Barn under fem år ska inte erbjudas specialkost på grund av laktosintolerans annat än i undantagsfall.

Om en elev under en tvåveckorsperiod inte gjort anspråk på sin specialkost/anpassad måltid meddelas elevhälsoteamet som kontaktar vårdnadshavare för uppföljning av elevens behov och behov av fortsatt specialkost.

Policydokument

Vår målsättning är att följa Livsmedelsverkets rekommendationer vad det gäller näring, mattider och måltidsmiljö samt laga så mycket som möjligt av maten från grunden. Salladsbufféer görs i ordning på respektive skola/förskola. Potatis/ris och pasta kokas också i mottagningsköken för att uppnå bästa kvalitet.

Livsmedels- och måltidspolicy Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Skolmjölk

Grums kommun har skolmjölksstöd. Mjölken vi serverar är delvis finansierad av europeiska garantifonden för jordbruket.

Skolmjölkstöd
Uppdaterad: 2024-03-22

Kontakt

Elisabeth Eskfelt
Områdeschef kost och lokalvård
0555-421 50
elisabeth.eskfalt@grums.se

Centralköket på Jättestenskolan
0555-421 93

Följ oss på sociala medier!
Skolrestaurangen Jättegrytan finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.