Maten i grundskolan

Här hittar du information om Grums kommuns matsedel för kommunala skolor och förskolor i Grums. Du hittar även länk till vår kostpolicy och information om hur du ansöker om specialkost.

Skolmat i slottsbrons skola

Foto: Grums kommun, matsalen i Slottsbrons skola

Se vår skolmatsedel i en app

Du som har en smartphone kan ladda ner appen Skolmaten, där vår skolmatsedel finns med. Appen är kostnadsfri.
Skolmatsedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställning av specialkost

Om ditt barn behöver ha specialkost i skolan, måste du anmäla detta till skolan. Anmälan ska uppdateras inför varje läsår eftersom intygen måste hållas aktuella.

Om det sker förändringar i behovet av specialkost ska vårdnadshavare informera arbetsledaren vid centralköket på Jättestenskolan. Det är också viktigt att meddela köket de dagar eleven inte ska ha någon specialkost. Om beställd specialkost inte utnyttjas kan den upphöra efter utredning.

För att få specialkost av medicinska skäl, krävs intyg från läkare eller dietist. I väntan på läkarintyg kan skolsköterskan skriva ett tillfälligt intyg. För att få specialkost av etiska och religiösa skäl, räcker vårdnadshavares uppgifter och underskrift.

Beställning av specialkost ska göras i god tid. Handläggningstiden är ungefär en vecka.

Vårdnadshavare ska informera klassföreståndare, mentor eller förskolepersonal om allergi och överkänslighet.

E-tjänster och blanketter

Ansökan heter "specialkost" och finns som e-tjänst eller blankett. Blanketten lämnas till kontaktcenter i kommunhuset som sedan vidarebefordrar den till vår områdeschef för kost och städ.

Barn & utbildning - Generellt för barn & utbildning - Specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamma riktlinjer i Värmland

I Värmland finns gemensamma riktlinjer för specialkost:

Riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands länPDF (pdf, 112.4 kB)

Kommunens centralkök finns på Jättestenskolan i Grums. 
Vår kostpolicy hittar du i författningssamling.

Grums kommun författningssamling

Uppdaterad: 2020-09-07

Kontakt

Eva Hamnebo
Områdeschef kost och städ
0555-421 50
eva.hamnebo@grums.se

Centralköket på Jättestenskolan
0555-421 93

Navigera vidare