Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

Antal skyddsrum i Grums kommun

I Grums kommun finns cirka fyrtio skyddsrum. Skyddsrum finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Var finns skyddsrummen i Grums kommun?

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Var de finns kan du se på kartan i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s kartportal. MSB har också register över alla skyddsrum.

Hitta ditt närmaste skyddsrum - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om skyddsrum - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och hålls i sådant skick att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa. I Grums kommun finns både privata och kommunala fastighetsägare.

Uppdaterad: 2021-11-25

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad

Navigera vidare