Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Lantmäteriet är huvudman för registret

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Lämna uppgifter till lägenhetsregistret

Uppgifterna i lägenhetsregistret ajourhålls av planverksamheten i Grums kommun för Lantmäteriets räkning.

Uppdaterad: 2023-10-20

Kontakt

Sofia Esmaili
GIS samordnare
sofia.esmaili@grums.se