Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Lantmäteriet är huvudman för registret

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Lämna uppgifter till lägenhetsregistret

Uppgifterna i lägenhetsregistret ajourhålls av plan- och GIS-verksamheten i Grums kommun för Lantmäteriets räkning.

Uppdaterad: 2021-03-18

Kontakt

Hans Schönning
Planingenjör
0555-421 35
hans.schonning@grums.se

Navigera vidare