Vad är en samhällskris?

Vårt samhälle är sårbart. Vid till exempel ett längre strömavbrott kommer inte leveransen av matvaror till affärer att fungera, inte heller bankomater, internet, mobiltelefoner, bensinpumpar, vatten eller värme.

Flicka med ficklampa

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Planera för att klara dig på egen hand

Efter bara några dagars strömavbrott har vi en samhällskris som drabbar oss på ett eller annat sätt. Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju bättre kommunen är på att hantera kriser, desto bättre blir den samlade förmågan i samhället att hantera kriser.

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan måste prioriteras för de mest utsatta. Alla andra behöver klara sig själva en tid.

Har du funderat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Vilka behov och förutsättningar behöver ni ta hänsyn till?

Planera för att kunna klara dig på egen hand en tid, eller så länge som dina förutsättningar tillåter. Det kan ta tid innan vardagen fungerar normalt igen.

Exempel på samhällskriser

  • Vattenläckor kan uppstå plötsligt. Då kan hushåll och företag bli utan vatten utan förvarning. Vid behov placeras vattentankar ut. Information om vattenläckor kommer att finnas på grums.se och eventuellt delas vidare på Grums kommuns officiella sida på Facebook, nyhetsmedier och via vår sms-tjänst.  

    SMS-tjänst driftstörning

  • Strömavbrott - Elnätet i Grums kommun ägs av Ellevio. De informerar om eventuella avbrott i leveransen.

  • Väderhändelser - SMHI utfärdar varningar för väder som kan innebära risker och störningar i samhället.
  • Terrorattentat kan riktas mot enskilda personer eller grupper, mot allmänheten eller mot samhällsviktiga funktioner som till exempel elförsörjning eller transportsystem. Om ett terroattentat skulle inträffa, sätt dig själv i säkerhet, larma polisen och följ polisens, räddningstjänstens och myndigheternas uppmaningar.
  • Falsk information används av stater och organisationer för att försöka vilseleda och påverka allmänhetens värderingar och ageranden. Det bästa skyddet mot falsk information är att alltid vara källkritisk.
Uppdaterad: 2023-01-04

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris:

Håll dig informerad

Läs mer

Mer om samhällskriser hittar du på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats:

Raddningkarlstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.