Lokala föreskrifter miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antogs av kommunfullmäktige 19 februari 2004.

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 19 februari 2004, § 11, beslutat anta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I vår författningsamling hittar du kommunens kungörelse.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02