Lokala föreskrifter miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antogs av kommunfullmäktige 19 februari 2004.

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 19 februari 2004, § 11, beslutat anta lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I vår författningsamling hittar du kommunens kungörelse tillsammans med kartbilagor.

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö KF2004_§11PDF
(pdf, 52 kB)

Kartabilaga lokal föreskriftPDF (pdf, 748.3 kB)

Uppdaterad: 2019-10-15

Navigera vidare