Så här jobbar vi

Jättestenskolan är en 4-9 skola. Det innebär att vi eftersträvar kontinuitet i elevernas utveckling från årskurs 4-9. Varje klass har sin/sina mentorer och alla klasser har ett eget hemklassrum.

Lärare som undervisar

Foto: Linn Malmén

Vårt skolområde

Sport- och simhall finns inom skolområdet. Idrottsplats, ishall och terräng-/orienteringsbanor, bibliotek mer mera finns inom gångavstånd.

Vi strävar mot Grums kommuns vision 2030 - en skola i framkant

Jättestenskolan väljer att fokusera på det positiva och har gemensamt tagit fram ett nytt arbetssätt som kommer att ta oss framåt när det gäller kunskapsutvecklingen på skolan. Alla medarbetare har fortbildats och tagit del av hur andra skolor har arbetat för att vända ett åtgärdande arbetssätt till ett förebyggande men framförallt främjande arbetssätt.

Det har många gånger varit svårt att skilja mellan dessa begrepp men kort sagt handlar det att ändra synsätt: Främjande handlar om att fokusera på att förstärka det vi vill se mer av, det som gynnar lärandet, förebygga handlar om att ta bort hinder i förväg när vi vet eller tror att det finns anledning, åtgärda handlar om problem som redan uppstått.

Plan mot kränkande behandling

Här kan du läsa mer om hur vi på Jättestenskolan aktivt arbetar för att motverka mobbing och kränkande behandling.

Likabehandling

Uppdaterad: 2023-10-25