Nöd- och journummer

Här hittar du nödnummer i Sverige som du kan ringa, både vid behov av akut hjälp och vid problem som inte är akuta.

Polis och räddningstjänst

Foto: Grums kommun

SOS 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller, kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 om det inte är akut

Ring 114 14 för ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska.

Socialjouren 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård, kan du ringa sjukvårdsrådgivningen. Här kan du få rådgivning och svar på dina frågor. Ditt vårdbehov bedöms och du kan hänvisas till rätt vårdmottagning när det behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan du som är upp till 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym.

BRIS Vuxentelefon – om barn 077-15 05 05

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa hit. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Information vid olyckor och kriser 113 13

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Uppdaterad: 2024-04-10