Landsbygdsutvecklingsmedel 2016-2023

Här listas de företag och föreningar som har tilldelats medel under 2016-2023

Rött hus vid grusväg i Långsta

Foto: Grums kommun

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2016

 • Ljus och Kultur i Borgvik, 20 000 kronor
 • Segmon Folk och Rock, 20 000 kronor
 • Billeruds Golfklubb, 20 000 kronor
 • Grums Modellflygklubb, 10 000 kronor
 • Borgviks kyrkliga syförening, 10 000 kronor
 • Bygdegårdsföreningen i Värmskog, 20 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2017

 • Billeruds Golfklubb, 5 000 kronor
 • Värmskogs byalag, 10 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 15 000 kronor
 • Butorps byggnadsförening, 10 000 kronor
 • Grums slalomklubb, 15 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Besöks- och kulturutveckling i Borgvik, 5 000 kronor
 • Axel Kumm, 5 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening, 15 000 kronor

Totalt fördelades 100 000 kronor.

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2018

 • Kultur Bums-Borgvik Grums, 10 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening,10 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Torp och gårdar, 5 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Karsbols skolhusförening, 5 000 kronor
 • Butorps bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Sågtorps kulturförening, 20 000 kronor
 • Skruvstad bygdeförening, 20 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2019

 • Värmskog Event, 10 000 kronor
 • Folkets Hus i Segmon, 10 000 kronor
 • Skruvstad IK, 20 000 kronor
 • Karlsbols skolhusförening, 20 000 kronor
 • Sparnäs bygdegårdsförening, 20 000 kronor
 • Billeruds Golfklubb, 10 000 kronor
 • Skruvstad bygdeförening, 10 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2020

 • Borgviks utvecklingsråd, 20 000 kr. Servicepunkt Borgvik.
 • Malsjö-Flokerud-Norra Borgvik vägförening, 20 000 kr. Utveckla delar av vägen inför Unionsleden.
 • Helene Tivemark, 15 000 kr. Motorsågskonst längs Kycklingsleden.
 • Värmskog event, 10 000 kr. Stöd till Värmskogsdagen.
 • Borgviks utvecklingsråd, 20 000 kr. Ordningställa parkeringsytor inför evenemang.
 • Halla bygdegårdsförening, 15 000 kr. Utveckla bygdegården.
   Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2021

 • Liljedals hembygdsförening, 11 000 kr. Vassröjning.
 • Ljus och Kultur i Borgvik, 20 000 kr. Skapa fler barn- och familjeanpassade upplevelser.
 • Grums slalomklubb, 20 000 kr. Utveckla utemiljön.
 • Lasse Högberg, 5 000 kr. Förstudie för anläggning av utegym vid Buda badplats.
 • Christian Umeland, 4 000 kr. Utveckla Björkeby konst och logi.
 • Sågtorps julmarknad, 10 000 kr.
 • Värmskogs hembygdsförening, 10 000 kr. Coronasäkrad information.
 • Skruvstad Bygdeförening. Lekplats vid Skruvstads gamla skola.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2022

 • Skruvstads Idrottsklubb 10 000 kr.
 • Träskulpturer Kycklingleden 20 000 kr.
 • Billeruds golfklubb 10 000 kr.
 • Natur- och kulturstig Buholmsleden, Liljedal, 20 000 kr.
 • Grums hembygdsförening 10 000 kr.
 • Halla Bygdegårdsförening 10 000 kr.
 • Kultur på landsbygd, Borgvik, 20 000 kr.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2023

 • 10-års jubileum Kycklingleden, Helene Tivemark-15 000 kr.
 • Framtagning av nya ställplatser, Billeruds golfklubb- 15 000 kr.
 • Barnteater, Skruvstad bygdeförening- 10 000 kr.
 • Teaterföreställning Lars-Magnus Ericsson, Värmskogs hembygdsförening- 15 000 kr.
 • Invigning Budastigen och musikkvällar. LIFE- 15 000 kr.
 • Vassröjning, Liljedals hembygdsförening- 10 000 kr.
 • Utveckla ungdomsverksamheten i Borgvik, Borgviks IF- 10 000 kr.
 • Beredskapsdagen 2023 i Segmon, Folkets hus i Segmon- 10 000 kr.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

 

Uppdaterad: 2023-09-26