Landsbygdsutvecklingsmedel 2016-2023

Här listas de företag och föreningar som har tilldelats medel under 2016-2023.

Rött hus vid grusväg i Långsta

Foto: Grums kommun

Vilka kunde söka bidraget?

En förening, organisation, stiftelse, grupp eller individ som har en idé som förbättrar förutsättningarna för boende och besökande på landsbygden eller ger kommuninvånare och besökare möjlighet att delta i och uppleva olika aktiviteter på landsbygden, kan söka detta bidrag. Den som söker bidraget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen. Om det handlar om ett evenemang som medel söks till, är kravet att det ska vara öppet för alla.

Vad är landsbygd?

Definitionen för vad som är landsbygd, följer det resonemang som finns i kommunens landsbygdsutvecklingsprogram, det vill säga att Grums och Slottsbron räknas som en tätort medan övriga delar av Grums kommun är landsbygd.

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2016

 • Ljus och Kultur i Borgvik, 20 000 kronor
 • Segmon Folk och Rock, 20 000 kronor
 • Billeruds Golfklubb, 20 000 kronor
 • Grums Modellflygklubb, 10 000 kronor
 • Borgviks kyrkliga syförening, 10 000 kronor
 • Bygdegårdsföreningen i Värmskog, 20 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2017

 • Billeruds Golfklubb, 5 000 kronor
 • Värmskogs byalag, 10 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 15 000 kronor
 • Butorps byggnadsförening, 10 000 kronor
 • Grums slalomklubb, 15 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Besöks- och kulturutveckling i Borgvik, 5 000 kronor
 • Axel Kumm, 5 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening, 15 000 kronor

Totalt fördelades 100 000 kronor.

Företag och föreningar som tilldelats medel under 2018

 • Kultur Bums-Borgvik Grums, 10 000 kronor
 • Värmskogs hembygdsförening,10 000 kronor
 • Liljedals hembygdsförening, 20 000 kronor
 • Torp och gårdar, 5 000 kronor
 • Halla bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Karsbols skolhusförening, 5 000 kronor
 • Butorps bygdegårdsförening, 5 000 kronor
 • Sågtorps kulturförening, 20 000 kronor
 • Skruvstad bygdeförening, 20 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2019

 • Värmskog Event, 10 000 kronor
 • Folkets Hus i Segmon, 10 000 kronor
 • Skruvstad IK, 20 000 kronor
 • Karlsbols skolhusförening, 20 000 kronor
 • Sparnäs bygdegårdsförening, 20 000 kronor
 • Billeruds Golfklubb, 10 000 kronor
 • Skruvstad bygdeförening, 10 000 kronor
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2020

 • Borgviks utvecklingsråd, 20 000 kr. Servicepunkt Borgvik.
 • Malsjö-Flokerud-Norra Borgvik vägförening, 20 000 kr. Utveckla delar av vägen inför Unionsleden.
 • Helene Tivemark, 15 000 kr. Motorsågskonst längs Kycklingsleden.
 • Värmskog event, 10 000 kr. Stöd till Värmskogsdagen.
 • Borgviks utvecklingsråd, 20 000 kr. Ordningställa parkeringsytor inför evenemang.
 • Halla bygdegårdsförening, 15 000 kr. Utveckla bygdegården.
   Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2021

 • Liljedals hembygdsförening, 11 000 kr. Vassröjning.
 • Ljus och Kultur i Borgvik, 20 000 kr. Skapa fler barn- och familjeanpassade upplevelser.
 • Grums slalomklubb, 20 000 kr. Utveckla utemiljön.
 • Lasse Högberg, 5 000 kr. Förstudie för anläggning av utegym vid Buda badplats.
 • Christian Umeland, 4 000 kr. Utveckla Björkeby konst och logi.
 • Sågtorps julmarknad, 10 000 kr.
 • Värmskogs hembygdsförening, 10 000 kr. Coronasäkrad information.
 • Skruvstad Bygdeförening. Lekplats vid Skruvstads gamla skola.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2022

 • Skruvstads Idrottsklubb 10 000 kr.
 • Träskulpturer Kycklingleden 20 000 kr.
 • Billeruds golfklubb 10 000 kr.
 • Natur- och kulturstig Buholmsleden, Liljedal, 20 000 kr.
 • Grums hembygdsförening 10 000 kr.
 • Halla Bygdegårdsförening 10 000 kr.
 • Kultur på landsbygd, Borgvik, 20 000 kr.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

Föreningar som tilldelats medel under 2023

 • 10-års jubileum Kycklingleden, Helene Tivemark-15 000 kr.
 • Framtagning av nya ställplatser, Billeruds golfklubb- 15 000 kr.
 • Barnteater, Skruvstad bygdeförening- 10 000 kr.
 • Teaterföreställning Lars-Magnus Ericsson, Värmskogs hembygdsförening- 15 000 kr.
 • Invigning Budastigen och musikkvällar. LIFE- 15 000 kr.
 • Vassröjning, Liljedals hembygdsförening- 10 000 kr.
 • Utveckla ungdomsverksamheten i Borgvik, Borgviks IF- 10 000 kr.
 • Beredskapsdagen 2023 i Segmon, Folkets hus i Segmon- 10 000 kr.
  Totalt fördelades 100 000 kronor.

 

Uppdaterad: 2024-06-07