Klagomål inom utbildning

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på utbildningsverksamheten i Grums kommun. De ger en möjlighet till förbättring av verksamheten.

Skolgård

Foto: Grums kommun

Så här går det till:

 1. Prata först med klassföreståndare eller personal på skolan eller förskolan. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem kan du gå vidare.
 2. Prata med rektor eller förskolechef om ditt problem. Om du fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål.
 3. Du lämnar ditt skriftliga klagomål genom att använda vår e-tjänst nedan.
 4. Det skriftliga klagomålet blir allmän handling och diarieförs. Det innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen. Ibland kan hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.
 5. Du får bekräftelse på att vi har tagit emot ditt skriftliga klagomål.*
 6. Ditt klagomål utreds och vi ser till att du får ett svar när det är färdigt.*
  * bekräftelse och svar kan ej lämnas på anonymt klagomål

Observera att denna e-tjänst inte ska användas för anmälan om eller misstanke om att barn far illa. Kontakta individ och familj (IFO) för mer information om detta på telefon 0555-422 82.

E-tjänst - Lämna synpunkt eller klagomål inom barn och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Att överklaga till skolväsendets överklagandenämnd

Om du anser att ett beslut i en skolfråga är felaktigt kan du vända dig till skolväsendets överklagandenämnd. Det är en myndighet, vars uppgift är att pröva vissa överklagade beslut som rör elever inom det offentliga skolväsendet. Skolväsendets överklagandenämnd kan ändra ett beslut, upphäva det och avslå en överklagan. Nämndens beslut går inte att överklaga.

 • Vem kan överklaga?
  Det är bara den enskilde eleven, elevens föräldrar, företrädare och i vissa fall vårdnadshavare som får överklaga till nämnden.
 • Hur ska överklagan se ut?
  Överklagan måste vara skriftlig. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera varför denna ändring är nödvändig. Du kan skicka med intyg, som styrker din åsikt. Ditt namn, adress och telefonnummer ska finnas med. Överklagan ska undertecknas av den som klagar eller den som är företrädare. Om eleven, som du företräder, är myndig måste du visa upp en fullmakt - ett dokument som talar om att du har rätt att företräda personen.

  Ditt dokument ska skickas eller lämnas till kommunstyrelsen i Grums kommun: Grums kommun, kommunstyrelsen, 664 80 Grums

  Om beslutet inte ändras såsom du önskar sänder vi överklagan vidare till skolväsendets överklagandenämnd. För att skolväsendets överklagandenämnd ska kunna ta upp din överklagan måste din skrivelse ha kommit in inom tre (3) veckor från den dag då du fick del av beslutet.
 • Vilka beslut kan överklagas?
  Korrekta och aktuella uppgifter om vilka beslut som kan överklagas och vem som har rätt att överklaga finner du på överklagandenämndens webbplats.
  Överklagandenämnden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uppdaterad: 2023-12-22