Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

ABVA

Enligt lag så skall kommunen ha allmänna bestämmelser angående vatten och avlopp (ABVA) där kommunens syn gällande lokala frågor framgår. I detta dokument finns både abonnenternas skyldigheter samt rättigheter.

Grums kommuns ABVA är framtagen och antagen i Kommunfullmäktige 2010-11-25 § 10.

ABVAPDF (pdf, 51.6 kB)
Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Informationsskrift till ABVAPDF (pdf, 176.5 kB)
Förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i ABVA

Uppdaterad: 2019-06-27