Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Rening av avloppsvatten

Det som spolas ned i det kommunala avloppet samlas slutligen upp på reningsverket. Där genomgår avloppsvattnet behandling genom flera olika reningssteg. De reningssteg som finns på det största reningsverket i kommunen är mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Mekanisk rening innebär att vattnet går genom ett galler som samlar upp det grövsta avfallet.

I det biologiska steget är det mikroorganismer (små djur som oftast inte går att se med blotta ögat) som genom att äta näringsämnen ur vattnet bryter ned dessa.

I det kemiska steget tillsätts kemikalier som gör att flytande ämnen klumpar ihop sig och bildar partiklar som sedan kan tas bort ur vattnet.

I avloppsreningsverket får kommunen även ett fast material som restprodukt. I stort kan vi säga att det består av det som kommer från kroppen. Det kallar vi avloppsslam.

I kommunen pågår ett ständigt arbete med kontroll och förbättring av slammets kvalitet. Där är du som invånare en viktig del genom att slammets kvalitet faktiskt beror på vad som spolas ned i avloppet.  

 Är du ytterligare intresserad av hur reningen av vatten går till?
Mer information finns på Svenskt vattens hemsida: www.svensktvatten.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går även bra att kontakta oss så kan vi försöka ordna ett studiebesök på reningsverket.
Avloppsreningsverket Tjyvudden, Slottsbron
0555 - 304 38

Uppdaterad: 2018-01-04

Läs mer:


Har du enskilt avlopp och frågor kring detta klicka här