Företag som vill lämna avfall

Företag som vill lämna avfall på Karlbergs avfallsstation ska väga sitt avfall hos oss och betala en avgift enligt vår prislista.

Karlbergs avfallsstation är till för hushållen i Grums kommun som fritt kan lämna sorterat avfall om avfallet transporteras i bil och/eller släpkärra, för större transporter gäller avgift enligt nedan.

E-tjänst och blanketter

Företag som lämnar avfall som ska deponeras måste fylla i en avfallsdeklaration och lämna till personalen innan avfallet lämnas.

Blanketter och e-tjänster Bo & bygga > Avfall & renhållning > Avfallsdeklarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lathund för ifyllande av deklarationPDF (pdf, 71.1 kB)

Avgifter Karlbergs avfallsstation

Företag kan lämna avfall till Karlbergs avfallsstation enligt nedan gällande avgifter.

Typ av avfall

Avgift exkl. moms

Osorterat avfall (kunden sorterar
själv på ÅVC)

1 050 kr/ton

Park- och trädgårdsavfall

944 kr/ton

Asbest

1 045 kr/ton

Avfall till deponi

894 kr/ton

Schaktmassor

439 kr/ton

Träavfall

808 kr/ton

Metallskrot

303 kr/ton

Farligt avfall, färgburkar, småkemikalier och så vidare

25 kr/kg

Sten och betong

556 kr/ton

Löv och jord

455 kr/ton

Spillolja

379 kr/fat


Uppdaterad: 2020-01-14

Kontakt

Karlbergs avfallsstation
0555-423 13

Besöksadress
Nyängsgatan 11, Grums

Navigera vidare