Sophämtning

Tömning av hushållssopor sker var 14:e dag, jämn eller udda vecka beroende på var i kommunen du bor. Sommarhämtning för fritidshus sker var 14:e dag vecka 20-39.

Logotyp för PreZero

Tömningsschema

Soptömning jämn vecka i Grums kommun Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Soptömning udda vecka i Grums kommun Pdf, 36.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på inför soptömningen

 • Vänd kärlets öppning ut mot vägen.
 • Det ska vara ett fritt utrymme på minst 0,8 m runt kärlet. Det ska också vara fritt ovanför kärlet, så att robotarmen från sopbilen kan greppa.
 • Kärlet ska vara placerat intill hämtvägen så att tömningen lätt kan utföras med sidlastande sopbil.
 • Har du inte en fast uppställningsplats, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje tömningstillfälle.
 • Vintertid ska det vara plogat och sandat fram till kärlet.
 • Vägar ska vara farbara för tung lastbil och vändplan ska finnas om det behövs.

Renhållningsabonnemang

Du som har ett renhållningsabonnemang, betalar en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast årsavgift som bland annat täcker kostnader för drift och skötsel av återvinningscentralen, administration, fakturering, kundservice, information och avfallsplanering. Den rörliga avgiften ska täcka kostnader för hämtning av avfall, transport till behandlingsanläggning och avgift för omhändertagande och behandling av avfallet. För flerfamiljshus och verksamheter gäller andra avgifter.

 • Uppehåll i hämtning
  Uppehåll i hämtning av hushållsavfall är en tillfällig lösning när din fastighet står obebodd eller outnyttjad under en kortare period. Uppehåll upp till 12 månader kan anmälas till område gata. Längre uppehåll anmäls till kommunen.
 • Kompostering
  Om du vill kompostera matavfall ska detta ske i en skadedjurssäker kompost och anmälas till kommunen.
 • Månadshämtning
  Om du har anmält kompost till kommunen kan du även ansöka om månadshämtning för dina sopor.
 • Dela sopkärl med granne
  Om du inte får så mycket sopor kan du dela sopkärl med en eller flera grannar. Detta är en bra lösning för dig som har ett fritidshus i kommunen som du inte besöker så ofta.
 • Befrielse från sophämtning
  Om det inte uppkommer några sopor alls från din fastighet kan du ansöka om befrielse från sophämtning.
 • Betalningsinformation
  Renhållningen samkörs med faktura för vatten och avlopp och skickas ut fyra gånger per år. Möjlighet finns att betala både via e-faktura och autogiro. Du anmäler e‑faktura via din internetbank.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka och anmäla genom att använda våra e‑tjänster eller blanketter.

Bo & bygga - Avfall & renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bo & bygga - Vatten & avlopp - Autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-07-15

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, grusbidrag, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Läs mer

Kommunens entreprenör för sophämtning heter PreZero.

PreZero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.