Hastighet inom tätort

Sänkt fart räddar liv och därför vill vi skapa en tryggare trafikmiljö i våra bostadsområden. Som en del i vår hastighetsplan har vi sänkt hastigheten i vissa områden.

Grums och Slottsbron

Inom tätbebyggt område i Grums och Slottsbron gäller hastigheten 40 km/h undantaget vid Jättestenskolan, Södra skolan och Slottsbrons skola där hastigheten är 30 km/h. Se kartor nedan (pdf).

Hastighetskarta Grums Pdf, 711.5 kB. (Pdf, 711.5 kB)

Hastighetskarta Slottsbron Pdf, 428.9 kB. (Pdf, 428.9 kB)

Segmon och Liljedal

Inom tätbebyggt område i Segmon och Liljedal gäller 50 km/h. Se kartor nedan (pdf).

Hastighetskarta Segmon Pdf, 325.2 kB. (Pdf, 325.2 kB)

Hastighetskarta Liljedal Pdf, 256 kB. (Pdf, 256 kB)

Uppdaterad: 2022-06-15