Besök Grums kommuns sida på Facebook

Miljöfarlig verksamhet


Kommunen har tillsyn av miljöfarlig verksamhet när det gäller produktion, utsläpp, avfallshantering, kemikaliehantering och kontroll av eventuell provtagning och egenkontroll.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnad eller anläggning som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön (exempelvis buller, strålning och vibrationer).

A, B och C -verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas upp i A, B och C- verksamheter. I Miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka verksamheter som tillhör vilken kategori.

Kommunen har tillsyn över C-verksamheter. C-verksamheter är anmälningspliktiga och du ska fylla i anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du ska starta, ta över eller ändra en miljöfarlig verksamhet.

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas A- eller B- verksamheter. För A-verksamheter ska tillstånd sökas hos miljödomstolen. För B-verksamheter ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Oavsett vilken kategori verksamheten tillhör så gäller miljöbalken. En viktig princip är att den som driver, eller planerar att driva, en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs. Det är därför viktigt att sätta sig in i vilka regler som gäller.

Tillsynen

Kommunen gör tillsyn av miljöfarliga verksamheter som är C-verksamheter. För de stora anläggningarna i Grums såsom Gruvöns bruk, Gruvöns sågverk, Karlbergs återvinningsstation och Slottsbrons reningsverk har Länsstyrelsen tillsynsansvaret.

Vid tillsynen kontrolleras hur miljöbalkens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs.  Vår uppgift är också att ge råd till förbättringar.

Tillstånd eller anmälan?

För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Du gör en anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till miljökontoret när du ska starta eller ändra en C-verksamhet. För A- och B- verksamheter söks tillstånd hos miljödomstolen och länsstyrelsen.  

Mer information

Allmän information finns att tillgå på de centrala myndigheternas webbplatser (se länkar i högerspalten). För mer specifik information är du välkommen att kontakta miljö och byggöppnas i nytt fönster.

 

Uppdaterad: 2019-03-15