Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Ny tobakslag

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den nya lagen innebär ett antal nya regler om bland annat rökförbud och tillstånd vid försäljning av tobakvaror som är viktiga att känna till och anpassa sin verksamhet efter.

Rökfria utomhusmiljöer

Den nya lagen innebär en utökning av rökfria utomhusmiljöer. Efter den 1 juli 2019 är det olagligt att röka på uteserveringar, vid ingången till butiker och på andra allmänna platser.

Med rökning avses rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av e-cigaretter, rökning av örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Den nya lagen påverkar även dig som bedriver verksamheter eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Försäljning av tobak

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polismyndighetens belastningsregister för allvarlig brottslighet. När du lämnar in din ansökan kommer kommunen att ta ut en handläggningsavgift.

Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till någon av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunens miljökontor har tillsynsansvar över de rökfria utomhusmiljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Uppdaterad: 2019-06-20

Länk till den nya tobakslagen:

Lag om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster