Kost och städ

Område kost och städ ansvarar för matproduktion och städning inom Grums kommun. Det finns två tillagningskök och 13 mottagningskök. Städenheten sköter städningen av alla lokaler.

Eva Hamnebo
Områdeschef kost och städ
0555-421 50
eva.hamnebo@grums.se

 

Foto: Grums kommun

Kostenheten

Jättestensköket är centralkök och lagar mat till skolor och förskolor samt till en del av kommunens äldreomsorg. På Borgviks förskola finns ett tillagningskök som lagar maten till den egna enheten.

Kommunen har policydokument som har antagits av kommunfullmäktige. Vår målsättning är att följa Livsmedelsverkets rekommendationer vad det gäller näring, mattider och måltidsmiljö samt laga så mycket som möjligt av maten från grunden. Salladsbufféer görs i ordning på respektive skola/förskola. Potatis/ris och pasta kokas också i mottagningsköken för att uppnå bästa kvalitet.

Matsedeln ses över inför varje termin och matråden som består av elever och personal får lämna synpunkter på den. Vi arbetar med att göra den mer klimatsmart, till exempel säsongsanpassa sallader. När maten transporteras ut till enheterna, går det tre turer för att hålla varmhållningstiden så kort som möjligt. Idag finns ofta möjlighet till alternativrätt på Jättestenskolans restaurang. Vi arbetar med att alla skolor ska få möjlighet till alternativrätt inom kort.

Måltidspolicy Pdf, 188.2 kB. (Pdf, 188.2 kB)

Livsmedelspolicy Pdf, 208.9 kB. (Pdf, 208.9 kB)

Foto: Grums kommun

Städenheten

Inom städenheten städas stora ytor. Det handlar om skolor, förskolor, allmänna ytor, Gamla vägen 89 och 91, kommunhus, bibliotek, Gruvan, gatuförråd, fastighetsskötarcentral, reningsverk, offentliga toaletter, familjecentralen och daglig verksamhet.

Målet för städ är att alla ska kunna vistas i lokalerna och må bra. Det är också en målsättning att städa på ett sådant sätt att lokalernas livslängd ökar och att det blir trivsamt att vistas där. Vi arbetar för att städa med miljövänliga metoder.

Miljöpolicy för städenheten Pdf, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51.1 kB)

Städenheten i Grums kommun har sedan 2014 årligen uppfyllt kraven i miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplom 2021 Grums kommun städenhet Pdf, 431.2 kB. (Pdf, 431.2 kB)

Uppdaterad: 2021-04-08

Kontakt

Besöksadress:
Sveagatan 77

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Navigera vidare