Valnämnd

Mandatperiod 2019-2022. Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen, och har hela ansvaret för förtidsröstningen i sin kommun.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Kommunen svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler. Valnämnden har också ansvaret för genomförandet av lokala folkomröstningar. I Grums kommun har valnämnden sju ledamöter.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigvalen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och nationella folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter valen fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagats. Nämnden består av sju ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte samtidigt vara riksdagsledamot. Riksdagen utser ledamöterna.

Ordförande
Sven-Erik Johansson (S)

Vice ordförande
Judith Kisch (M)

Ledamöterna har inte personliga ersättare.

Ledamöter

Namn


Adress

Telefon

E-post

Sven-Erik Johansson

 

(S)

 

Barkgränd 7

664 32 Grums


svenerik@rattfalt.se

 

Lars Fridén

 

(S)

 

Vallmostigen 11

664 32 Grums

070-247 62 02

 

lars.friden@hotmail.com

 

Björn Boström

 

(S)

 

Sjöhagsvägen 24

664 95 Borgvik

070-264 51 81

 

bjornbostrom@telia.com

 

Agneta Andersson

 

(S)

 

Resbol Rönningen 3

664 92 Värmskog

0570-46 10 15

 

agnetavarmskog@gmail.com

 

Judith Kisch

(M)


070-817 53 87

judith.kisch@telia.com

Birgit Sturesson

 

(C)

 

Uddersrud Annelund

664 96 Segmon

070-234 25 82

 

birgit@agropd.se

 

Jan-Olof Karlsson

(SD)jan.olof.karlsson@sd.se


Ersättare

Gun Andersson

(S)
Margaretha Opperud

 

(S)

 

Rallvägen 5

664 96 Segmon

0555-914 98

070-212 51 95

margarethaaxelsson@

hotmail.com

Leif Karlsson

 

(S)

 

Radhusgatan 9 E

664 33 Grums

0555-618 50

070-314 90 63

leif.055561850@telia.com

 

Gun-Britt Arvholm

 

(S)

 


0555-914 41

070-549 14 41

arvholmgunbritt@gmail.com

 

Saana El Kharraz

 

(MP)

 

Sveagatan 139

664 34 Grums

076-167 09 48

 

sousou228@hotmail.com

 

Lars-Åke Engdahl

(C)


070-209 80 44

larske.engdahl@telia.com

Roy Vestli

(SD)


076-062 44 82

roy.vestli@sd.se


Uppdaterad: 2019-01-30

Navigera vidare