Checklista för anbud


Nedan anges några saker som är särskilt viktiga att titta på en extra gång, innan anbudet lämnas in. Det är ofta saker som lätt kan missas och som i många fall gör att hela anbudet måste förkastas.

 
- Kontrollera sista anbudsdag noga, ett försent inlämnat anbud måste alltid förkastas. För upphandlingar som ska lämnas elektroniskt går det inte att lämna anbud efter sista anbudsdag.

- Gå igenom förfrågnings-underlaget i god tid för att upptäcka frågor och ta tidigt kontakt med kommunen för att få svar.

- Kontrollera att alla ska-krav är uppfyllda.

- Kontrollera att alla bilagor som efterfrågas finns bifogat i anbudet.

- Kontrollera att anbudet är undertecknat.

- Kontrollera att alla frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade.

Uppdaterad: 2020-01-20

Postadress:
Grums kommun
1. Ekonomiavdelningen/inköp
664 80 Grums

Besöksadress:
Sveagatan 77
Kommunhuset, plan 2

Gun-Britt Nilsson
Upphandlare
0555-421 33
gun-britt.nilsson@grums.se

Navigera vidare