Förskolan Svalan hålls stängd vecka 11 och 12 för sanering av förekomst av möss

Vi har upptäckt förekomst av möss på förskolan Svalan och behöver därför hålla hela förskolan stängd under vecka 11 och 12 för sanering.

Foto: Grums kommun

Stängt vecka 11 och 12 för sanering

Kommunen tillsammans med saneringsfirma har försökt komma tillrätta med problemet genom att använda fällor samt genom att avgränsa de delar av förskolan där man sett spår av möss. Det har således inte inneburit någon risk för barn och pedagoger som vistats i byggnaden. Nu bedöms inte detta vara tillräckligt utan en mer omfattande åtgärd krävs.

Denna sanering tar cirka en vecka och förskolan måste hållas stängd under denna tid.

Erbjuds plats på annan förskola

Information har gått ut till samtliga vårdnadshavare via PRION. De vårdnadshavare som har behov av barnomsorg under dessa veckor kommer att erbjudas plats på någon av kommunens andra förskolor. Personalen på Svalan kommer att följa med och jobba på de förskolor där barnen placeras tillfälligt.

Mer information till dig som är vårdnadshavare kommer kontinuerligt via PRION, pedagoger och rektor på Svalan.

Uppdaterad: 2024-03-14

Kontakt

Gustav Hagerskog
Barn- och utbildningschef
0555-421 17
gustav.hagerskog@grums.se