Har du behov av skolskjuts HT2024? Ansök senast 1 april

Nyhet - från och med läsåret 2024/2025 måste alla som har behov av skolskjuts, ansöka om det, även du som har skolskjuts idag. Ansökan är öppen från 1 februari till och med 1 april.

Skolbuss

Foto: Grums kommun

Ansökan om skolskjuts

Ansök via e-tjänst senast 1 april:

Grundskola - Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

  • Om ansökan inkommer efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.
  • Ansökan om skolskjuts kan inkomma under hela läsåret, då får eleven ett angivet datum när start för skolskjuts kan ske.
  • Alla elever som är i behov av skolskjuts inom grundskolan och anpassad grundskola ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om eleven har haft skolskjuts sedan tidigare.
  • Ansökan om skolskjuts behöver göras inför varje nytt läsår.

Rätt till skolskjuts utifrån geografiskt avstånd

En elev har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång, men måste fortfarande ansöka om det. Avståndet beräknas mellan hemmet och skolan, och följande avstånd gäller:

  • Förskoleklass   2 km
  • Skolår 1—3       2 km
  • Skolår 4—6       3 km
  • Skolår 7—9       4 km

Elev med växelvis boende

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Val av annan skola än tilldelad av kommunen

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har rätt till skolskjuts enligt Grums kommuns grundregler, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Uppdaterad: 2024-01-29

Kontakt

Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Se även