Teknik i förskolan ska locka till högre utbildning i framtiden

Våra förskolor har fått pengar från Teknikerjakten i samband med Ljungbergsfonden för att köpa in digitala verktyg. Målet är att fler unga ska intressera sig för teknik.

Barngrupp i förskolan.

Foto: Linn Malmén

Väcka intresse redan i förskolan

Pengarna har använts till att köpa in wifi-puckar och ljusbord till förskolorna. Med dessa digitala verktyg ska barn och vuxna få möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen.

Målet med projektet är att väcka nyfikenhet hos barnen i förskolan som i förlängningen ska leda till att ungdomar ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och söka till gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program och på sikt även till högre utbildning.

Projektet stämmer också väl in på Grums kommuns vision som handlar om att skolan ska vara i framkant.

Teknikerjakten har varit igång i 20 år

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Ljungbergsfonden, näringslivet i regionen och skolorna i Värmland, ända från förskolan till gymnasiet. Projektet finansieras av Ljungbergsfonden och har varit igång sedan 2004. Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

I Grums kommun kommer projektet att startas upp inom kort och pågår till 31 oktober 2024.

Läs mer om Teknikerjakten på Karlstads universitets webbplats:

Kau.se - Teknikerjakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-04-18

Kontakt

Frida Lindberg
Rektor
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se